حسین اخلاقی


سوابق و تجارب کاری:

  • مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس

  • مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری بندرعباس      
  • عضو هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور
  • مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری بندرعباس
  • معاون سازمان اتوبوسرانی شهرداری بندرعباس
  • سرپرست برق - اتفاقات (کارخانه آلومینیوم المهدی - هرمزآل)
  • مدرس دانشگاه پیام نور _ آزاد اسلامی


تحصیلات:

  • لیسانس برق - قدرت
  • دانشجوی دکترای مدیریت دولتی