رئیس اداره طراحی و اجرا :

 

  سینا صادقی


سوابق و تجارب کاری:

  • رئیس گروه طراحی و اجرا سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس
  • کارشناس شبکه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس
  • کارشناس آمار و اطلاعات شهرداری بندرعباس
  • کاردان شبکه اداره بنادر و دریانوردی شهید رجائی
  • کارشناس سخت افزار اداره بنادر و دریانوردی شهید رجائی
  • کاردان سخت افزار اداره بنادر و دریانوردی شهید رجائی

 

 تحصیلات:

  • کارشناسی سخت افزار
  • کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری