حمید داسکار


سوابق و تجارب کاری:

 • معاونت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس
 • دبیر کمیته راهبردی نرم افزار شهرداری بندرعباس
 • رئیس اداره پشتیبانی فنی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس
 • مدیر پروژه شهر هوشمند
 • سرپرست اداره پشتیبانی فنی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس
 • عضو ثابت کمیته امنیت شبکه و داده ها
 • کارشناس اداره پشتیبانی فنی سازمان فاوا
 • عضو کمیته ستاد شهرداری الکترونیک منطقه 3
 • عضو کمیته بازگشایی معابر در شهرداری منطقه 3
 • مسئول انفورماتیک شهرداری منطقه 3 بندرعباس
 • عضو شورای سیاستگذاری سازمان فاوا شهرداری بندرعباس
 • عضو ثابت کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس
 • مدیر نرم افزار های مالی شهرداری بندرعباس
 • عضو ستاد ممیزی املاک و اراضی
 • مسئول شبکه شهرداری بندرعباس
 • کارشناس برنامه نویسی شهرداری بندرعباس

 

 تحصیلات:

 • کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار